Úvod » Aktuality » Výměna řídicího systému na dopravu lisovacích hmot v závodě RAKO III
13.8.2019

Společnost MARTIA a.s. vyhrála výběrové řízení na výměnu řídicího systému na dopravu lisovacích hmot v závodě RAKO III, který je součástí Lasselsberger, s.r.o. 

Jedná o kritickou část výrobního procesu keramických obkladů, proto je třeba věnovat velkou pozornost přípravě celé zakázky. Realizace je rozdělena do 2 etap, první bude realizována v zimní odstávce výroby na přelomu r. 2019 a 2020, druhá pak v době letní závodní dovolené v r. 2020. V současné době jsme ve fázi zpracovávání projektové dokumentace, zároveň se připravuje základní návrh vizualizace a ve spolupráci s provozovatelem se popisují algoritmy řízení dopravní linky.