Úvod » Aktuality » Obnova řídícího systémů B1 až B6 v Elektrárně Mělník I.
30.11.2019

Předmětem díla je obnova řídicího systému Elekrárny Mělník I, a to včetně servisní podpory po celou dobu životnosti díla. 

Byla úspěšně ukončena 1.etapa najetí všech technologií TG1, TG2, K1 a K2. V této etapě proběhla kompletní náhrada rozvaděčů NOTREP, ranžír, relé skříní, NN napájení a řídicího systému (cca 50 rozvaděčových skříní). Součástí byla výměna zdvojené podlahy a tahání nové kabeláže, natažení nové optiky mezi rozvodnami řídicího systému a serverovnou. V rámci zakázky bude zhotovena nová serverovna a centrální velín. Systém stabilně běží. 

Rozvaděče vyrobila společnost MARTIA a.s., kromě rozvaděčů s řídicím systémem. 

V dubnu úspěšně proběhly zkoušky FAT na skříně ŘS v centrálním závodě Emerson process management v Cluj Rumunsko.

V současnosti se podařilo úspěšně najet všechny technologie po výměně řídícího systému (K3, TG3, K4, TG4, K5, K6). TG4 se najížděla po generální opravě. Nyní se ladí konečné detaily pro ukončení realizace.