Úvod » Aktuality » Obnova řídícího systémů B1 až B6 v Elektrárně Mělník I.
5.2.2019

Předmětem díla je obnova řídicího systému Elekrárny Mělník I, a to včetně servisní podpory po celou dobu životnosti díla. 

Byla úspěšně ukončena 1.etapa najetí všech technologií TG1, TG2, K1 a K2. V této etapě proběhla kompletní náhrada rozvaděčů NOTREP, ranžír, relé skříní, NN napájení a řídicího systému (cca 50 rozvaděčových skříní). Součástí byla výměna zdvojené podlahy a tahání nové kabeláže, natažení nové optiky mezi rozvodnami řídicího systému a serverovnou. V rámci zakázky bude zhotovena nová serverovna a centrální velín. Systém stabilně běží. 

Rozvaděče vyrobila společnost MARTIA a.s., kromě rozvaděčů s řídicím systémem. 

V současnosti jsme v přípravě 2. etapy (projektování a výroba rozvaděčů) pro výměnu ŘS pro bloky 3-6, která se bude realizovat od 4/2019 – 12/2019.