Úvod » Aktuality » Obnova řídícího systémů B1 až B6 v Elektrárně Mělník I.
18.9.2018

Předmětem díla je obnova řídicího systému Elekrárny Mělník I, a to včetně servisní podpory po celou dobu životnosti díla. Dílo bude provedeno ve dvou samostatných realizačních etapách, kdy v první etapě bude vyměněn řídicí systém a pomocné skříně pro bloky 1 a 2.

V 1. etapě proběhne kompletní náhrada rozvaděčů NOTREP, ranžír, relé skříní, NN napájení a řídicího systému (cca 50 rozvaděčových skříní). Součástí bude výměna zdvojené podlahy a tahání nové kabeláže, natažení nové optiky mezi rozvodnami řídicího systému a serverovnou. V rámci zakázky bude zhotovena nová serverovna a centrální velín.

Rozvaděče jsou vyráběny společností MARTIA a.s., kromě rozvaděčů s řídicím systémem. 

Výměna proběhla dle harmonogramu a 18.9.2018 jsme přifázovali TG1. V současnosti se testuje a uvádí do provozu TG2 a K2.