Úvod » Aktuality » Vytvoření a Instalace kontinuálního měření Hg, HCl a vlhkosti ve spalinách
31.3.2020

Společnost MARTIA a.s. realizuje ve spolupráci zakázku "Vytvoření a instalace kontinuálního měření Hg, HClL a vlhkosti ve spalinách na elektrárnách v Hodoníně, Ledvicích, Poříčí, Prunéřově a Trmicích". Instaluje se automatizovaný měřící systém společnosti SICK – Mercem 300Z a Siemens LDS6. Součástí dodávky je úprava ostatních částí technologií, napojení na stávající média objednatele ČEZ a.s., provedení veškerých projekčních prací  a úspěšné uvedení předmětu díla do provozu. Dílo se realizuje formou dodávky „na klič“.